عنوان راهنمايي درماني

فرمت فایل: ورد - Word ( مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 58فنون تفسير Interpretive techniques توجه به اين نكته در درمانگري تحليلي (كامپتن ،1975؛ گري ؛ بلك من، 1994؛ دورپات ، 2000) براي درمانگر الزامي است كه نخست دريابد مراجعين چگونه از روبرو شد هم اکنون فایل با مشخصه ی راهنمايي درماني وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: ورد - Word ( مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 58فنون تفسير Interpretive techniques توجه به اين نكته در درمانگري تحليلي (كامپتن ،1975؛ گري ؛ بلك من، 1994؛ دورپات ، 2000) براي درمانگر الزامي است كه نخست دريابد مراجعين چگونه از روبرو شدن با هيجانهاي خود اجتناب مي‌كنند؛ و در گام بعد توجه مراجعين را به مكانيزمهاي دفاعي ناسازگاري كه بكار مي‌برند، جلب كند. به عبارت ديگر، روان درماني پويشي و روان تحليل‌گري از دسته درمانهايي...


مطالب دیگر:
فیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 2 - The Interfaceفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 3 - Tools and Optionsفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 5 - Going Back In Timeفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 6 - Image Size and Resolutionفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 7 - Cropping and Scalingفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 8 - Selectionsفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 4 - Find Your Way Aroundفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 9 - Layersفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 10 - Choosing Colorsفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 11 - Text and Text Optionsفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 12 - Brushesفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 13 - Custom Brushesفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 14 - Filtersفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 15 - Adjustments, Part 1فیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 16 - 2 Adjustments, Parفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 17 - 1 Retouch, Part فیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 18 - 2 Retouch, Part فیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 19 - Saving and Printingفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 20 - Basic Compositingفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 21 - Bonus Lesson Shape Layers