عنوان دانلود تحقیق فضا و منظومه شمسی

مقدمه واژه ای است كه در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری وشهر سازی بطور وسیع استفاده می شود. لیكن تكثر كاربرد واژه فضا به معنی برداشت یكسان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست بلكه تعریف فضا از دیدگاه های مخ هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود تحقیق فضا و منظومه شمسی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه

واژه ای است كه در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری وشهر سازی بطور وسیع استفاده می شود. لیكن تكثر كاربرد واژه فضا به معنی برداشت یكسان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست بلكه تعریف فضا از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است .

مطالعات نشان می دهد با وجود درك مشتركی كه به نظر می رسد از این واژه وجود دارد تقریبا توافق مطلقی درمورد تعریف فضا در مباحثی علمی به چشم نمی خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتا بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد كه در برگیرنده تمامی جنبه های این مفهوم باشد فضا یك مقوله بسیار عام است . فضا تمام جهان هستی را پر می كند و ما را در تمام طول زندگی احاطه كرده است و ..

فضا ماهیتی جیوه مانند دارد كه چون نهری سیال تسخیر وتعریف آن را مشكل می نماید . اگر قفس آن به اندازه كافی محكم نباشد ، به راحتی به بیرون رسوخ می كند و ناپدید می شود فضا می توان چنان نازك ووسیع به نظر آید كه احساس وجود بعد از بین برود ( برای مثال در دشتهای وسیع ، فضا كاملا بدون بعد به نظر می رسد ) و یاچنان مملو از وجود سه بعدی باشد كه به هر چیزی در حیطه خودمفهومی خاص بخشد.

با اینكه تعریف دقیق و مشخص فضا دشوار وحتی ناممكن است ولی فضا قابل اندازه گیری است . مثلا می گوییم هنوز فضای كافی موجود است یا این فضا پر است . نزدیكترین تعریف این است كه فضا را خالی در نظر بگیریم كه می تواند شیء را در خود جای دهد و یا از چیزی آكنده شود. نكته دیگری كه در مورد تعریف فضا باید خاطر نشان كرد این است كه همواره بر اساس یك نسبت كه چیزی از پیش تعیین شده و ثابت نیست . ارتباطی میان ناظر و فضا وجود دارد . بطوری كه موقعیت مكانی شخص فضا را تعریف می كند و فضا بنا به نقطه دید وی به صورتهای مختلف قابل ادراك می باشد.

سیر تحول تاریخی مفهوم فضا

فضا مفهومی است كه از دیرباز توسط بسیاری از اندیشمندان مورد توجه قرار گرفته و در دوره های مختلف تاریخی بر اساس رویكردهای اجتماعی و فرهنگی رایج به شیوه های گوناگون تعریف شده است .مصریها و هندیها با انكه نظرات متفاوتی در مورد فضا داشتند ، اما در این اعتقاد اشتراك داشتند كه هیچ مرز مشخصی بین فضای درونی تصور ( واقعیت ذهنی ) با فضای برونی ( واقعیت عینی) وجود ندارد در واقع فضای درونی و ذهنی رویاها ،اساطیر وافسانه ها با دنیای واقعی روزمره تركیب شده بود.